Öğrenecekleriniz
Vektörlerin (2D ve 3D) toplanması ve bileşenlerine ayrılması
Vektörlerin skaler ve vektörel çarpımı ve bunların uygulamaları
Parçacığın denge (2D ve 3D) problemlerinin çözümü
Momentin skaler ve vektörel yöntemlerle elde edilmesi
Kuvvet sistemlerinin eşdeğerinin elde edilmesi
Rijit cisimlerin (2D ve 3D) denge problemlerinin çözümü
Kafes sistemlerinin (2D ve 3D) düğüm noktası ve kesim yöntemleriyle çözümü
Çerçeve sistemlerin (2D ve 3D) ve mafsal bağlantılı makina sistemlerinin çözümü
Kablo problemlerinin çözümü
Cisimlerin ağırlık merkezinin bulunması
Sürtünmeli problemlerin çözümü
Diğer Bilgiler
Tanım
Dersin Gereksinimleri
Editörler
Kaynaklar
 
Tanım
Dersin Gereksinimleri
Editörler
Kaynaklar
Tanım
Dersin Gereksinimleri
Editörler
Kaynaklar
Statik, mekaniğin bir alt bölümü olup duran ya da sabit hızlı hareket eden cisimlere etki eden kuvvetlerin dengesiyle ilgilenir. Temelleri, 2.200 yıldan önce antik Yunan matematikçi Arşimet tarafından kaldıraç ve aks gibi basit makinelerin kuvvet artırıcı özelliklerini incelerken atıldı. Statik biliminin yöntemleri ve sonuçları, özellikle binalar, köprüler ve barajlar ile vinçler ve diğer benzer mekanik yapıların tasarımında gereklidir. Bu tür yapı ve makinelerin boyutlarını hesaplayabilmek için, mimar ve mühendislerin öncelikle bunların birbirine bağlı parçalarına etki eden kuvvetleri belirlemeleri gerekir. Statik, bu bilinmeyen kuvvetleri tanımlamak için gereken analitik prosedürleri sağlar.
Statikte, duran bir cisme etki eden tüm kuvvetlerin toplamının sıfır olması (yani ilgili kuvvetlerin birbirini dengelemesi) ve kuvvetlerin cismi herhangi bir eksen etrafında döndürme eğiliminin olmaması gerektiği belirten denge şartlarından yola çıkarak statikçe belirli (bilinmeyen kuvvet sayısı denge denklemlerinin sayısına eşit olan) problemlere çözüm aranır. Statik, ele aldığı cisimlerin tamamen rijit olduğunu varsayar.
Dersin daha iyi anlaşılması için aşağıdaki dersler veya konular hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
* Türev ve integral
Gökhan Adıyaman
Baş editör
Muhittin Turan
Editör
Engineering Mechanics: Statics, in SI Units, 14th Ed. (Global Edition)
Russell C. Hibbeler; Pearson Education; ISBN : 1292089334
Vector Mechanics for Engineers: Statics, 12th Edition
Ferdinand Beer, E. Johnston, David Mazurek, Phillip Cornwell, Brian Self; McGraw Hill; ISBN: 1259977269
Engineering Mechanics: Statics, 9th Edition
James L. Meriam, L. G. Kraige, J. N. Bolton; Wiley; ISBN : 978-1-119-39262-0
Engineering Mechanics 1: Statics 2nd ed.
Dietmar Gross, Werner Hauger, Jörg Schröder, Wolfgang A. Wall, Nimal Rajapakse; Springer; ISBN : 3642303188
Mühendisler İçin Mekanik Statik 7.Baskı
M. Hakkı Omurtag; Birsen; ISBN : 9789755114774
Populer Problemler
1. Alan (SI) birim çevirme Alanı $ 2250000\ cm^2 $ olan karenin bir kenarı kaç $ m \,$'dir? 121347  •  Normal Problem
2. Hız (SI) birim çevirme $ 144\ \frac{km}{s}\ $ 'lik bir hızla giden yarış arabasının hızı kaç $ \frac{m}{sn}\ $ 'dir? 121250  •  Normal Problem
3. Ağırlık hesabı Kütlesi $ 75 \ kg \ $ olan bir cismin ağırlığı kaç N (newton) 'dur? 79743  •  Normal Problem
Populer Uygulamalar
1. Birim Çevirme Birimler arası çevirme. Uzunluk, kuvvet, kütle, gerilme, hacim, sıcaklık, zaman, alan ve hız birimleri arası birim çevirme uygulaması. 27337  •   11 Aralık 2022
2. Paralelkenar Yöntemiyle Bileşke Paralelkenar yöntemi kullanarak iki vektörün bileşkesiyle ilgili 3 farklı tip problemin çözümünü yapan bir uygulama. İsterseniz h... 9601  •   25 Aralık 2022