Hakkımızda
Misyonumuz
Mekanik Akademisinin misyonu, mühendislik eğitiminin en zor alanlarından biri olan mekaniğin, herkes tarafından anlaşılmasını kolaylaştırmak için konu anlatımlarının problemlerle, videolarla ve uygulamlarla iç içe girdiği ve birbirini desteklediği interaktif bir öğrenme ortamının oluşturulmasıdır.
Hedeflerimiz
Sadece öğrencilerin değil, akademisyenlerinde bir araya gelerek mekanik konularının derinlemesine tartışıldığı bir eğitim platformu oluşturmak.
Editörlerimiz
Gökhan Adıyaman
Kurucu, Baş Editör
Muhittin Turan
Statik Editörü
Katkıda Bulunanlar
Türkiye'nin her yerinden 2 akademisyen ve araştırmacı derslere katkıda bulunmuştur.
Gökhan Adıyaman
KTÜ, İnşaat Müh. Bölümü
Muhittin Turan
Bayburt Üni., İnşaat Müh. Bölümü